EnglishEnglish
Ponuka prác

Realizácie zemných prác, terénnych úprav


Výstavby rodinných domov, bytových jednotiek, priemyselných a polyfunkčných objektov s dodávkou na kľúč


Rekonštrukcie stavieb (prestavby a nadstavby, strojové omietanie, podlahy, maľby, sadrokartóny)


Certifikované zatepľovanie budov


Poskytovania služieb v oblasti nákladnej a cestnej dopravy


Montáž oceľových konštrukcií


Elektroinštalačné a kúrenárske práce


Tesárske, klampiarske, izolatérske a pokrývačské práce


Realizácia rozvodov inžinierskych sietí


Budovanie spevnených plôch a cestných komunikácií

Filozofia firmy

Naším cieľom je kvalita vykonanej práce, na ktorú dávame 10 rokov záruku, spokojnosť a pohodlie zákazníkov.

Naša firma v súčasnej dobe pracuje na implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 a systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004.

SPARK–EX, s.r.o.
Kukučínova 475/4
019 01 Ilava

IČO: 43919189
IĆ DPH: SK2022521952

Telefon:
042 - 44 65 248
042 - 44 65 249


Fax: 042 - 44 65 250
Požičovňa: 0908 722 776

Web: www.sparkex.sk
E-mail: sparkex@sparkex.sk

Stavebná firma SPARK EX s.r.o.

Stavebná firma SPARK–EX, s.r.o. vznikla v roku 2002. Je zapísaná na obchodnom registri Okresného Súdu v Trenčíne 19 629/R.

SPARK–EX s.r.o. je stavebná spoločnosť. V súčasnej dobe je štruktúra spoločnosti stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentuje ako stredne veľká stavebná firma zameraná predovšetkým na kvalitu práce a schopnosť v krátkych časových termínoch realizovať požiadavky našich klientov. SPARK–EX, s.r.o. zamestnáva približne 50 pracovníkov so širokou škálou subdodávateľských spoločností, v spolupráci s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať stavebné činnosti väčšieho rozsahu.

Dôkazom kvality ponúkaných činností je množstvo stavieb rôzneho druhu (polyfunkčný objekt Ilava, obchodný areál Dubnica nad Váhom, výrobná hala Púchov, Dubnica, Ilava, skladová hala Trenčín, priemyselný objekt Dubnica, množstvo rodinných domov, stavba bytových domov a pod.). O našej dobrej práci sa môžete presvedčiť v množstve miest a obcí regiónu – Žilina, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ladce, Košeca, Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Trenčín, Nemšová, Lednické Rovne, Pruské, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice a inde.

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti. Spokojnosť našich klientov, dobré meno našej spoločnosti, ako aj vzrastajúca prosperita sú dôkazom, že cesta ktorú sme si spoločne vytýčili je správna.

Naša firma v súčasnej dobe pracuje na implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 a systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004.