TriggerError
Unknown error type: [2] rmdir(/data/sparkex_sk/web/www/orchestra/cron/../../cache/private/tmp_upload/8d26f55675810639cdd60bf20d468062): Directory not empty
/data/sparkex_sk/web/www/orchestra/cron/24h.cron.php, line 20
Výstavba domov, výstavba bytov, výstavba bytových jednotiek a polyfunkčných objektov. | Sparkex.sk
Ďakujeme za priazeň prejavenú v tomto roku.Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov...... a úspešný rok 2017.
Ďakujeme za priazeň prejavenú v tomto roku.
Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov...
... a úspešný rok 2017.
   

Bytové domy DLHÉ DIELY

 

 

Bytové domy HÁJE

 

Bytový dom "ZA MEDŇANSKOU"- III.etapa, 

 

 

Stavebná firma SPARK-EX, s.r.o. Ilava ponúka tieto služby:

 

 

 

  • Kompletná inžinierska činnosť (od projektu až po kolaudáciu)
  • Zhotovenie stavebnej projektovej dokumentácie
  • Relizácia rozvodov inžinierskych sietí
  • Poskytovanie služieb v oblasti nákladnej a cestnej dopravy
 

 

  • Budovanie spevnených plôch a cestných komunikácií
  • Montáž oceľových konštrukcií
  • Certifikované zatepľovanie budov
  • Elektroinštalačné a kurenárske práce
  • Tesárske, klampiarske, izolatérske a pokrývačské práce