Bytové domy DLHÉ DIELY

 

 

Bytové domy HÁJE

 

Bytový dom "ZA MEDŇANSKOU"- III.etapa, 

 

 

Stavebná firma SPARK-EX, s.r.o. Ilava ponúka tieto služby:

 

 

 

  • Kompletná inžinierska činnosť (od projektu až po kolaudáciu)
  • Zhotovenie stavebnej projektovej dokumentácie
  • Relizácia rozvodov inžinierskych sietí
  • Poskytovanie služieb v oblasti nákladnej a cestnej dopravy
 

 

  • Budovanie spevnených plôch a cestných komunikácií
  • Montáž oceľových konštrukcií
  • Certifikované zatepľovanie budov
  • Elektroinštalačné a kurenárske práce
  • Tesárske, klampiarske, izolatérske a pokrývačské práce