Výstavba domov, bytových komplexov,
Výstavba domov, bytových komplexov,
polyfunkčných, priemyselných a inžinierskych stavieb
Výstavba rodinných domov
Výstavba bytových komplexov
Výstavba priemyselných a polyfunkčných objektov
Realizácie zemných prác
   

Bytové domy HÁJE

 

Bytové domy DLHÉ DIELY

 

Bytový dom "ZA MEDŇANSKOU" - III. etapa, 

 

 

Stavebná firma SPARK-EX, s.r.o. Ilava ponúka tieto služby:

 

 

 

 

  • Relizácia rozvodov inžinierskych sietí
  • Poskytovanie služieb v oblasti nákladnej a cestnej dopravy
  • Budovanie spevnených plôch a cestných komunikácií
 

 

 

  • Montáž oceľových konštrukcií
  • Certifikované zatepľovanie budov
  • Elektroinštalačné a kurenárske práce
  • Tesárske, klampiarske, izolatérske a pokrývačské práce