Filozofia firmy

 

 

 

 

Naším cieľom je kvalita vykonanej práce, spokojnosť a maximálna ústretovosť požiadavkám našich zákazníkov.

 

Kvalitné stavebné práce

 

V oblastiach realizácia stavieb, obchodná a inžinierska činnosť má naša spoločnosť zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001:2018 a systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.

 

 

 

Stavebná firma SPARK–EX, s.r.o. vznikla v roku 2002. Je zapísaná na obchodnom registri Okresného Súdu v Trenčíne 19 629/R.

 

SPARK–EX s.r.o. je stavebná spoločnosť. V súčasnej dobe je štruktúra spoločnosti stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentuje ako stredne veľká stavebná firma zameraná predovšetkým na kvalitu práce a schopnosť v krátkych časových termínoch realizovať požiadavky našich klientov. SPARK–EX, s.r.o. zamestnáva približne 50 pracovníkov so širokou škálou subdodávateľských spoločností, v spolupráci s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať stavebné činnosti väčšieho rozsahu.

 

Dôkazom kvality ponúkaných činností je množstvo stavieb rôzneho druhu (polyfunkčný objekt Ilava, obchodný areál Dubnica nad Váhom, výrobná hala Púchov, Dubnica nad Váhom a Ilava, skladová hala Trenčín, priemyselný objekt Dubnica nad Váhom, množstvo rodinných a bytových domov a pod.).

 

 

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti. Spokojnosť našich klientov, dobré meno našej spoločnosti, ako aj vzrastajúca prosperita sú dôkazom, že cesta ktorú sme si spoločne vytýčili je správna.