Zrealizované stavby

 

 • Zdenka optik salón – polyfunkčný objekt Ilava so šiestimi bytovými jednotkami
 • YAN-YONG-HAI – polyfunkčný objekt Ilava so štyrmi bytovými jednotkami
 • Aquatec, s.r.o. – výrobná hala Dubnica nad Váhom 
 • Sompra, s.r.o. – Výrobná hala Púchov 
 • ZTS-OTS, a.s. – výrobná hala s AB Dubnica nad Váhom 
 • Tržnica, s.r.o. – obchodný areál Dubnica nad Váhom 
 • M&V Slovakia – výrobná hala Púchov 
 • Regena, s.r.o. – polyfunkčný objekt Nová Dubnica 
 • Parkovisko SNP - Mesto Ilava
 • ALUTECH Slowakei, s.r.o. – Výrobná hala Dubnica nad Váhom 
 • Tempo, s.r.o. – úprava objektu bývalej plavárne Dubnica nad Váhom
 • Tempo, s.r.o. – úprava učilišťa SOU Dubnica nad Váhom
 • RKS Trenčín, s.r.o. – skladová hala Trenčín 
 • DCa Therm, a.s. – polyfunkčný objekt Dubnica nad Váhom 
 • DNV ENERGO, a.s. – priemyselný objekt Dubnica nad Váhom 
 • ROEL, s.r.o. – administratívno-priemyselný objekt Dubnica nad Váhom
 • Strojspol, s.r.o. – rekonštrukcia výrobnej haly Ilava
 • REALLINE, s.r.o. - realizácia základov bytového domu Nemšová
 • METALLFORM, s.r.o. - rekonštrukcia a prístavba výrobnej haly Beluša
 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x29 b.j. ,,Za Medňanskou, Ilava" I.etapa
 • Dca Therm, a.s. - prístavba obchodných priestorov Dubnica nad Váhom
 • KONTROLTECH, s.r.o. - sídlo firmy a výrobná hala
 • DREVOPAL, s.r.o. - základy pre pílu
 • NsP Ilava - stavebné úpravy röntgenového centra
 • DNV Energo, a.s. - realizácia stáčacích miest chemikálií Dubnica nad Váhom
 
 • Rajec Industry, s.r.o. - sídlo firmy a výrobná hala Dubnica nad Váhom
 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x26 b.j. ,,Za Medňanskou, Ilava" II.etapa
 • METALLFORM, s.r.o. - prístavba výrobnej haly Beluša
 • Color Company, s.r.o. - realizácia oceľového skladu Dubnica nad Váhom
 • Dca Therm, a.s. - prístavba obchodných priestorov K3 Dubnica nad Váhom
 • Strojspol, s.r.o. - administratívna budova spoločnosti, Ilava
 • Fimad, s.r.o. - zateplenie výrobnej haly Dubnica nad Váhom
 • DDO, s.r.o. - zateplenie výrobnej haly Dubnica nad Váhom
 • Mesto Dubnica - rekonštrukcia strechy ZUŠ Dubnica nad Váhom
 • IBV Košeca - realizácia obrubníkov a verejného osvetlenia Košeca
 • Agrofarma, s.r.o. - realizácia fasády hotela Vršatské Podhradie
 • ENCO, s.r.o. - prístavba skladovej haly Beluša
 • Agrofarma, s.r.o. - realizácia kúpeľní hotela Vršatské Podhradie
 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x32 b.j. Dubnica nad Váhom
 • Agrofarma, s.r.o. - rekonštrukcia administratívnej budovy Červený Kameň
 • Mesto Nová Dubnica - výstavba 2x9 b.j. Nová Dubnica
 • Nová Dubnica Invest - realizácia komunikácií Dlhé Diely Nová Dubnica
 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x25 b.j. Dlhé Diely Nová Dubnica
 • Mesto Nová Dubnica - dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica
 • Mesto Nová Dubnica - výstavba kruhového objazdu
 • Mesto Nová Dubnica - nájomný polyfunkčný bytový dom 48 bytových jednotiek
 • ENCO, s.r.o. - prístavba skladových priestorov Beluša
 • Nová Dubnica Invest - kúpalisko Letka
 • DCa Therm a.s. - polyfunkčný bytový dom Dubnica nad Váhom
 • Okrem toho sme zrealizovali výstavbu 65 rodinných domov

 

 

 

Rodinné domy
 
Bytové domy
 
Polyfunkčné budovy
 
Priemyselné stavby
 
Inžinierske stavby