Stavebná firma SPARK-EX, s.r.o., Ilava ponúka tieto služby:

 

 

 

  • Kompletná inžinierska činnosť (od projektu až po kolaudáciu)
  • Zhotovenie stavebnej projektovej dokumentácie
  • Relizácia rozvodov inžinierskych sietí
  • Poskytovanie služieb v oblasti nákladnej a cestnej dopravy
 

 

  • Budovanie spevnených plôch a cestných komunikácií
  • Montáž oceľových konštrukcií
  • Certifikované zatepľovanie budov
  • Elektroinštalačné a kurenárske práce
  • Tesárske, klampiarske, izolatérske a pokrývačské práce

 

 

Spoločnosť SPARK-EX, s. r. o. je certifikovaná medzinárodne uznávaným certifikátom ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, ktorými osvedčuje schopnosť poskytovať služby na najvyššej úrovni: