Rezidencia Zábreh, Ilava

Predstavujeme Vám Rezidenciu ZÁBREH.

 

Lokalita a situovanie projektu

 • projekt sa nachádza na časti pozemku o výmere 4,5 ha v katastrálnom území Klobušice, miestna časť mesta Ilava
 • projekt tvorí celkovo kombináciu HBV, IBV a občianskej vybavenosti, pričom lokalita je priamo napojená na cestu I/61 Považská Bystrica – Trenčín

Dostupnosť projektu rôznymi druhmi dopravy

 • do lokality je možné dostať sa ako pešo, tak aj motorovými dopravnými prostriedkami. Vjazd do územia je priamo z cesty I/61, nachádza sa cca 300 m od privádzača na diaľnicu D1
 • cca 5 minút pešo od lokality sa nachádza autobusová stanica a obchodné centrum Idea s potravinami, drogériou, lekárňou, a rôznymi inými obchodnými priestormi

Vybavenie lokality (nákupné centrá/obchody, zdravotnícke zariadenia, školy, športoviská, kultúra)

 •  v území je naplánované v rámci projektu vybudovanie dvoch objektov občianskej vybavenosti, ktoré budú obsadené službami, obchodmi a kancelárskymi priestormi
 • pri bytových domoch bude vybudovaná oddychová zóna s detským ihriskom 

 

 

 

Rezidenciu Zábreh bude tvoriť: 

 

 • 106 bytových jednotiek 

 

 • 47 rodinných domov

 

 • 11 radových domov

 • 2 budovy občianskej vybavenosti
   

Plán výstavby

Realizácia Rezidencie Zábreh je naplánovaná do viacerých etáp:   

 

1.  Križovatka, dopravné napojenie

Začiatok výstavby:    4/2023

Koniec výstavby:       11/2023

Kolaudácia:                01/2024

 

2.  Bytový dom 1

Začiatok výstavby:    1/2024

Koniec výstavby:       12/2025

Kolaudácia:                03/2026

 

Skladba Bytového domu 1: 

 • 1-izbové byty - 10 b. j. 
 • 2-izbové byty - 31 b. j. 
 • 3-izbové byty -11 b. j.
 • 4-izbové byty - 1 b. j.
 • 28 podzemných parkovacích miest, 38 vonkajších parkovacích státí,
 • detské ihrisko

 

3. Bytový dom 2, Polyfunkčné budovy, radová výstavba a rodinné domy - časový harmonogram upresníme

 

Informácie ohľadne výstavby, rezervácie a predaja: 

 

http://www.zabrehilava.sk

 

 

Garant projektu: Tatra banka, a. s.