Dotácia ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania umožňuje jedinečnú možnosť obciam odkúpiť skolaudované nájomné bytovky postavené súkromnou firmou pomocou úveru zo ŠFRB.

 

ŠFRB má za úlohu zefektívniť podporu mladým rodinám pri snahe zabezpečiť si bývanie.

 

Pri voľbe komplexnej výstavby bytových jednotiek je výhodné využiť financovanie kombináciou dotácie z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB.

 

 

                                    

 


 

Obce a mestá môžu využiť dva spôsoby výstavby.

 

V prvom prípade obec požiada o financovanie priamo ŠFRB, znáša všetky prvotné náklady na projekt, územné a stavebné konanie, stavebný dozor, verejné obstarávanie, atď., obec znáša všetky náklady na prípravu výstavby.

 

Druhá možnosť je možnosť spätnej kúpy, kde obec prenesie zodpovednosť aj financovanie na investora a stavebníka ako je napríklad naša spoločnosť. Je k tomu potrebné rozhodnutie zastupiteľstva, kde poslanci rozhodnú o výstavbe nájomných bytov formou spätnej kúpy.


 

Prinášame Vám naše skúsenosti s komplexnou prípravou takejto investície, ktorá vie uľahčiť vstup mladým ľuďom do života.

 

U nás Vám ponúkame kompletnú starostlivosť a  zabezpečenie celého procesu samotnej projektovej prípravy.

 

Nastavenia vhodného spôsobu financovania prostredníctvom príspevkov dotácie z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB, cez kompletnú výstavbu až po kolaudáciu stavby.

                          

 

Doposiaľ sme z dotácií ŠFRB zrealizovali 84 bytových jednotiek.