Realizácie zemných prác, výkopových prác a terénnych úprav

Kvalitne vykonané zemné práce sú základom dobrej stavby. Zemné práce, výkopové práce a terénne úpravy sú doménou firmy SPARK-EX, s.r.o. od začiatku jej existencie. Úprava terénu pred stavbou je chúlostivá záležitosť, na ktorej závisí osud stavby v budúcnosti – jej „sadanie“, nakláňanie, praskanie múrov a iné nepríjemnosti. Preto ju ponechajte na profesionálnu stavebnú spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami. Naše kvalitné rýpadlá, manipulátory a nakladače, ale hlavne ich školená profesionálna obsluha sú zárukou, že všetky zemné práce, ale hlavne dôležité výkopové práce budú vykonané kvalitne.

 

O našej dobrej práci sa môžete presvedčiť v množstve miest a obcí regiónu – Žilina, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ladce, Košeca, Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Trenčín, Nemšová, Lednické Rovne, Pruské, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice a inde.