Zrealizované stavby

 • PRESBETON Slovakia, s. r. o. - Administratívna budova PRESBETON

 • TSS Group a. s. - Administratívno-skladový objekt TSS Group

 • Obec Beluša - Rekonštrukcia Zberného dvoru

 • Mesto Nová Dubnica - Rekonštrukcia Mestskej knižnice

 • Mesto Nová Dubnica - Rekonštrukcia Zberného dvoru

 • Mesto Nová Dubnica - Zariadenie sociálnych služieb TRI DUBY

 • KRAPS, s. r. o. - Zóna HBV/IBV a inžinierske siete HLINY 1, Nová Dubnica

 • SRZ, MsO Dubnica nad Váhom - Rybníky Prejta, oprava tesnenia hrádze
 • Mesto Nová Dubnica - Rekonštrukcia priestorov Materskej školy
 • KRAPS, s. r. o. - Bytový dom č. 6 "Za Medňanskou", Ilava
 • KRAPS, s. r. o. - Obytná zóny Ilava - Klobušice, Rezidencia Záhumnie
 • ZTS OTS, a. s. - Diagnostické centrum STK, Dubnica nad Váhom
 • DCa Therm, a. s. - Kotolňa K3 Lednické Rovne - stavebné úpravy
 • Mesto Nová Dubnica - Rekonštrukcia cesty k cintorínu
 • DCa Therm a.s. - polyfunkčný bytový dom Dubnica nad Váhom
 • Nová Dubnica Invest, s. r. o - kúpalisko Letka
 • Nová Dubnica Invest, s. r. o. - kúpalisko Letka
 • ENCO, s.r.o. - prístavba skladových priestorov Beluša
 • Mesto Nová Dubnica - nájomný polyfunkčný bytový dom 48 bytových jednotiek
 • Mesto Nová Dubnica - výstavba kruhového objazdu
 • Mesto Nová Dubnica - dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica
 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x25 b.j. Dlhé Diely Nová Dubnica
 • Nová Dubnica Invest, s. r. o. - realizácia komunikácií Dlhé Diely Nová Dubnica
 • Mesto Nová Dubnica - výstavba 2x9 b.j. Nová Dubnica

 • Agrofarma, s.r.o. - rekonštrukcia administratívnej budovy Červený Kameň

 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x32 b.j. Dubnica nad Váhom

 • Agrofarma, s.r.o. - realizácia kúpeľní hotela Vršatské Podhradie

 • ENCO, s.r.o. - prístavba skladovej haly Beluša

 • Agrofarma, s.r.o. - realizácia Hotela Vršatec**

 • Mesto Dubnica - rekonštrukcia strechy ZUŠ Dubnica nad Váhom

 • DDO, s.r.o. - zateplenie výrobnej haly Dubnica nad Váhom

 • Fimad, s.r.o. - zateplenie výrobnej haly Dubnica nad Váhom

 

 

 

 

 
 • Strojspol, s.r.o. - administratívna budova spoločnosti, Ilava

 • DCA Therm, a. s. - prístavba obchodných priestorov K3 Dubnica nad Váhom

 • Color Company, s.r.o. - realizácia oceľového skladu Dubnica nad Váhom

 • METALLFORM, s.r.o. - prístavba výrobnej haly Beluša

 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x26 b.j. ,,Za Medňanskou, Ilava" II.etapa

 • Rajec Industry, s.r.o. - sídlo firmy a výrobná hala Dubnica nad Váhom

 • DNV Energo, a.s. - realizácia stáčacích miest chemikálií Dubnica nad Váhom

 • NsP Ilava - stavebné úpravy röntgenového centra

 • DREVOPAL, s.r.o. - základy pre pílu

 • KONTROLTECH, s.r.o. - sídlo firmy a výrobná hala

 • Dca Therm, a.s. - prístavba obchodných priestorov Dubnica nad Váhom

 • KRAPS, s.r.o. - výstavba 2x29 b.j. ,,Za Medňanskou, Ilava" I.etapa

 • METALLFORM, s.r.o. - rekonštrukcia a prístavba výrobnej haly Beluša

 • Strojspol, s.r.o. – rekonštrukcia výrobnej haly Ilava

 • ROEL, s.r.o. – administratívno-priemyselný objekt Dubnica nad Váhom
 • DNV ENERGO, a.s. – priemyselný objekt Dubnica nad Váhom 
 • DCa Therm, a.s. – polyfunkčný objekt Dubnica nad Váhom 
 • RKS Trenčín, s.r.o. – skladová hala Trenčín 
 • Tempo, s.r.o. – úprava učilišťa SOU Dubnica nad Váhom
 • Tempo, s.r.o. – úprava objektu bývalej plavárne Dubnica nad Váhom
 • ALUTECH Slowakei, s.r.o. – Výrobná hala Dubnica nad Váhom 
 • Parkovisko SNP - Mesto Ilava
 • Regena, s.r.o. – polyfunkčný objekt Nová Dubnica
 • M&V Slovakia – výrobná hala Púchov
 • Tržnica, s.r.o. – obchodný areál Dubnica nad Váhom
 • ZTS-OTS, a.s. – výrobná hala s AB Dubnica nad Váhom
 • Sompra, s.r.o. – Výrobná hala Púchov
 • Aquatec, s.r.o. – výrobná hala Dubnica nad Váhom
 • YAN-YONG-HAI, Ilava – polyfunkčný objekt Ilava so štyrmi bytovými jednotkami, Ilava
 • Zdenka optik salón – polyfunkčný objekt Ilava so šiestimi bytovými jednotkami jednotkami

 • Okrem toho sme zrealizovali výstavbu cca 80 rodinných domov

 

     

 

 

 

   
Bytové domy
 
Administratívne a polyfunkčné budovy
 
Priemyselné stavby
 
Inžinierske stavby