Ponuka stavebných prác

V rámci stavebných prác realizujeme širokú škálu stavieb – polyfunkčné objekty, výrobné haly, obchodné areály a obchodné jednotky, priemyselné a administratívne objekty, bytové a rodinné domy, ale i rekonštrukcie, ploty, cesty, vedľajšie, parciálne stavebné práce ako omietanie, hrubé stavby, garáže, strechy a podobne. Našou doménou sú však stavebné práce vedúce k výstavbe rodinných domov na kľúč, a to od projektu rodinného domu až po kľúčik vo vašej ruke.

 

Dôkazom kvality nami ponúkaných činností je množstvo stavieb rôzneho druhu (polyfunkčný objekt v Ilave, obchodný areál v Dubnici nad Váhom, výrobná hala v Púchove, v Dubnici nad Váhom a v Ilave, skladová hala v Trenčíne, priemyselný objekt v Dubnici nad Váhom, množstvo rodinných a bytových domov a pod.). O našej dobrej práci sa môžete presvedčiť v množstve miest a obcí v rámci regiónu – Žilina, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Lednické Rovne, Ladce, Košeca, Ilava, Pruské, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Nemšová, Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice a inde.

 

 

Ponuka našich stavebných prác:

 

 
 • Certifikované zatepľovanie budov
 • Poskytovanie služieb v oblasti nákladnej a cestnej dopravy
 • Montáž oceľových konštrukcií
 • Elektroinštalačné a kúrenárske práce
 • Tesárske, klampiarske, izolatérske a pokrývačské práce
 • Realizácia rozvodov inžinierskych sietí
 • Budovanie spevnených plôch a cestných komunikácií

 

 

Zrealizované stavby:

 

 • Zdenka optik salón – polyfunkčný objekt Ilava
 • YAN-YONG-HAI – polyfunkčný objekt Ilava 
 • Aquatec, s.r.o. – výrobná hala Dubnica nad Váhom 
 • Sompra, s.r.o. – Výrobná hala Púchov 
 • ZTS-OTS, a.s. – výrobná hala Dubnica nad Váhom 
 • Tržnica, s.r.o. – obchodný areál Dubnica nad Váhom 
 • MaW Slovakia – výrobná hala Púchov 
 • Regena – polyfunkčný objekt Nová Dubnica 
 • Parkovisko SNP - Mesto Ilava
 • ALUTECH Slowakei, s.r.o. – Výrobná hala Dubnica nad Váhom 
 • Tempo, s.r.o. – objekt bývalá plaváreň Dubnica nad Váhom 
 • Tempo, s.r.o. – učilište SOU Dubnica nad Váhom
 • RKS Trenčín – skladová hala Trenčín 
 • DCa Therm – polyfunkčný objekt Dubnica nad Váhom 

 

 

 • Automotoklub – polyfunkčný objekt Dubnica nad Váhom 
 • DNV ENERGO, a.s. – priemyselný objekt Dubnica nad Váhom 
 • ROEL, s.r.o. – administratívno priemyselný objekt 
 • STROJSPOL, s.r.o. – rekonštrukcia výrobnej haly Ilava
 • METALLFORM s.r.o. – výrobná hala Beluša
 • DCa THERM a.s. – Prístavba obchodných priestorov 
 • Rajec Industry s.r.o. – Sídlo firmy a výrobná hala
 • KONTROLTECH s.r.o. – Sídlo firmy a výrobná hala
 • Enco s.r.o. – Výrobná hala Beluša
 • KRAPS s.r.o. – 2 x 29 b.j. „Za Medňanskou Ilava“ – I. etapa
 • DNV ENERGO a.s. – stáčacie miesta
 • KRAPS s.r.o. – 2 x 26 b.j. „Za Medňanskou Ilava“ – II. etapa
 • Okrem toho sme zrealizovali stavbu 42 rodinných domov.